Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii


https://www.ispeech.org/text.to.speech

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
W Polsce funkcjonuje wiele instytucji oferujących wsparcie dla osób, które problemowo używają substancji psychoaktywnych.
Formy pomocy są zróżnicowane i dostosowane do potrzeb pacjenta.
Często łączą różne techniki, metody terapeutyczne, podejścia w celu zindywidualizowania pomocy.
Każdy użytkownik jest w stanie wybrać ofertę adekwatną do swoich potrzeb: terapia motywująca, poznawczo-behawioralna, systemowa i inne.
Po wsparcie specjalistyczne można się zgłosić zarówno do Poradni Leczenia Uzależnień gdzie realizowana jest terapia w formie ambulatoryjnej jak i do ośrodków terapeutycznych, które realizują terapię w formie stacjonarnej.
Szeroko pojęte działania pomocowe należą też do zadań Punktów Konsultacyjnych ds. Problemów Narkotykowych i mają na celu
udzielenie klientom szczegółowych inf. Na temat dostępnych form i metod leczenia, objęcie kompleksowym wsparciem zarówno osobę używającą substancji psychoaktywnych jak jej bliskich, psychoedukację z zakresu uzależnień oraz problemów z nich wynikających, dokonanie wstępnej diagnozy problemowej oraz motywowanie do podjęcia leczenia. Oferta pabianickiego punktu konsultacyjnego skierowana jest zarówno do dorosłych mieszkańców jak i osób niepełnoletnich.
Poniżej zamieszczamy bazę placówek pomocowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Zachęcamy do korzystania z pomocy - pierwszy krok jest najtrutniejszy, ale przy wsparciu innych wszystko jest łatwiejsze ☺

www.narkomania.org.pl/baza-placówek

Skip to content