Kioski profilaktyczne – usługa prozdrowotna oferowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Informujemy o możliwości skorzystania z nowej usługi prozdrowotnej oferowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. „kiosku profilaktycznego” dostępnej w województwie łódzkim w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Targowej 35 w Łodzi.

W ramach przedsięwzięcia oferowane są następujące świadczenia: pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, ocena składu ciała oraz obliczenie indeksu BMI. Uzyskane w „kiosku profilaktycznym” wyniki można skonsultować z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia, który udzieli porad na temat zdrowego stylu życia, a ponadto pomoże założyć Internetowe Konto Pacjenta czy udzieli porady dotyczącej szczepień.

Aby skorzystać z konsultacji doradcy wystarczy zapisać się poprzez stronę internetową Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub przez Telefoniczną Informację Pacjenta – dzwoniąc pod bezpłatny i całodobowy numer: 800 190 590.

Usługa jest przystosowana również dla osób z niepełnosprawnościami.

Skip to content