KORPUS WSPARCIA SENIORÓW


https://www.ispeech.org

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022

DOFINANSOWANIE
250 000,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
250 000,00zł

Zadanie KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022 to zapewnienie usługi wsparcia na rzecz pabianickich seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary:

a) MODUŁ I – zapewnienie usługi wsparcia przez zaangażowanie wolontariuszy, zakres
usługi: wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz
specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez umawianie wizyt bądź pomoc w dowiezieniu
na wizytę, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego;

b) MODUŁ II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania poprzez zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenie
„opieki na odległość”.

Skip to content