PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W ROKU 2023


Powered by iSpeech

W roku 2023 Klub Integracji Społecznej MCPS kontynuuje realizacje programu Prac Społecznie Użytecznych. Program zostanie uruchomiony od 12.01.2023 r. a jego adresatami będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, klienci systemu pomocy społecznej. Zakładamy udział 55 osób. Kandydaci do Prac Społecznie Użytecznych rekrutowani są w sposób ciągły. Stawka godzinowa za przepracowany czas wynosi 9,50 zł.

Bliższe informacje na temat PSU pod numerami telefonów: 42 227 – 71 – 29, 603 – 213 – 059

lub pod adresem mailowym: kis@mcps.pabianice.pl

Skip to content