GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


https://www.ispeech.org

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PIERWSZE SPOTKANIE JUŻ 30 PAŹDZIERNIKA W DWÓCH DO WYBORU GOGZINACH 8.20 I 14.00

CEL:

1. Umożliwienie kontaktu z innymi rodzicami, którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej, mają podobne problemy związane z wychowywaniem dzieci z niepełnosprawnością oraz z ich leczeniem.

2. Możliwość wymiany własnych doświadczeń w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

3. Wymiana wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością I ich leczenia.

4. Udzielenie emocjonalnego wsparcia.

5. Możliwość wyrażania własnych doświadczeń.

6. Mikroedukacja z zakresu wyrażania uczuć i emocji.

7. Możliwość spędzania czasu wolnego w towarzystwie osób, które rozumieją sytuacje.

ADRESAT:

Rodzice/ Prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością

CZAS REALIZACJI :

Spotkania grupy 2 razy w miesiącu / po 1 godzinie

MIEJSCE REALIZACJI:

Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny MCPS Pabianice, ul. Partyzancka 31

REALIZATOR:

Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny MCPS Pabianice

pedagog Anna Skurnica

Skip to content