16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć


https://www.ispeech.org/text.to.speech

„16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” swój początek ma 25 listopada 2023 r.

To międzynarodowa kampania, której celem jest wyeliminowanie przemocy wobec kobiet. Kampania zaczyna się 25 listopada, czyli w Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, natomiast kończy się 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka). Umiejscowienie kampanii w tym okresie służy szczególnemu zwróceniu uwagi na fakt, iż przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet to kwestia praw człowieka i taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka.

Jak co roku, do kampanii przyłącza się również Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W tym szczególnym czasie zaplanowano działania na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

W dniu 28.11.2023 r. w godzinach 13.00-16.00 w Centrum Handlowym „Tkalnia” w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8a zaplanowano happening połączony z dyżurem informacyjnym przedstawicieli Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy z Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas tego wydarzenia będzie można otrzymać bezpłatne materiały informacyjno-edukacyjne (broszury, ulotki) oraz gadżety informacyjno-promocyjne w postaci ogrzewaczy do rąk w kształcie serca. Ponadto, będzie można porozmawiać z naszymi specjalistami, umówić się na konsultację.

W ramach kampanii zaplanowano także dyżury specjalistów w zakresie tematyki przemocy domowej w dniach 04-08.12.2023 r. w Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31. W celu umówienia konsultacji, prosimy o kontakt pod numerem 42 215 42 11 (wew. 5 lub 1).

Harmonogram dyżurów:

4.12.2023 r. (poniedziałek) w godz. 9.00-11.00 – konsultant Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy / Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego;

5.12.2023 r. (wtorek) w godz. 9.00-11.00 – pracownik socjalny Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny;

6.12.2023 r. (środa) w godz. 16.00-20.00 – prawnik Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy;

7.12.2023 r. (czwartek) w godz. 9.00-11.00 – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

8.12.2023 r. (piątek) w godz. 9.00-11.00 – pedagog z Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy

Zachęcamy osoby z problemem przemocy domowej do kontaktu z przedstawicielami Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy w Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Kontakt telefoniczny pod numerem 42 215 42 11 lub 885-035-116.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię „16 Dni”, jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Osoba doświadczająca przemocy domowej może szukać pomocy u takich służb i w takich instytucjach jak:

 • Policja
 • Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS), Miejskie Centrum Pomocy Społecznej (MCPS);
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR);
 • Specjalistyczny Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW);
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (jeśli przemocy towarzyszy problem z alkoholem);
 • punkt konsultacyjny;
 • Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem;
 • ośrodki ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” to ujednolicona procedura pomocy ofiarom przemocy domowej, która integruje działania wyżej wymienionych służb, umożliwia działania mające służyć zatrzymaniu zjawiska przemocy.

Skip to content