Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


https://www.ispeech.org

W dniach od 19 do 25 lutego Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej włączają się w obchody kampanii Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach tegorocznej kampanii zaplanowano zorganizowanie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym szkolenia na temat zmian przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej.

Ponadto, w dniach 20-23.02.2024 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Aby skorzystać z konsultacji należy umówić się pod numerem telefonu 42 215 42 11.

Dyżury specjalistów:

Wtorek 20.02.2024 r.

- w godz. 10.00-12.00 pedagog, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy).

Środa 21.02.2024 r.

- w godz. 16.00-20.00 psycholog Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy MCPS,

- w godz. 16.00-20.00 prawnik Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy MCPS.

Czwartek 22.02.2024 r.

- w godz. 10.00-12.00 pedagog Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy MCPS,

Piątek 23.02.2024 r.

- w godz. 10.00-12.00 dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Skip to content