Terminarz wypłat świadczeń Kwiecień 2024


text to speech

Kasa czynna:
Poniedziałek 11:00 – 14.30
Wtorek 11:00 - 16.00
Środa 11:00 - 14.30
Czwartek 11:00 - 14.30
Piątek 11:00 - 14.30

UWAGA !!!!!!!!!!!!!

Od 01.2024 następuje zmiana godzin pracy kasy.

Od 01.2024 podjęcie zasiłków będzie możliwe przez jeden następujący po sobie dzień roboczy od podanych terminów.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2024 r.

Wypłaty na konto bankowe
Wypłaty świadczeń na konta realizowane są w dwóch terminach: w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca.
W dniu 10-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny.
W dniu 20-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
św. pielęgnacyjne, , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wypłaty przekazem pocztowym
Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Wypłaty w kasie

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
24.04.2024A B C Ć D E F G H I J K L Ł
25.04.2024M N O P R S T U W X Y Z

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłaty na konto bankowe i w kasie
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na konto i w kasie w dniu 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe i świadczenia pieniężne

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
02.04.2024Wszyscy
09.04.2024Wszyscy
16.04.2024Wszyscy
23.04.2024Wszyscy

Podjęcie środków możliwe jest przez jeden następujący po sobie dzień od wyżej wymienionych terminów.

Zasiłki stałe

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
17.04.2024A B C D E F G H I J K LŁ
18.04.2024M N O P R S T U W Z

Podjęcie środków możliwe jest przez jeden następujący po sobie dzień od wyżej wymienionych terminów.

Skip to content