Daty wypłat świadczenia PSU


https://www.ispeech.org

Uczestników Prac Społecznie Użytecznych informujemy, że daty wypłat świadczenia przedstawiają się następująco:

  • 06.05.34 (poniedziałek)
  • 06.06.24 (czwartek)
  • 04.07.24 (czwartek)
  • 08.08.24 (czwartek)
  • 05.09.24 (czwartek)
  • 03.10.24 (czwartek)
  • 07.11.24 (czwartek)
  • 05.12.24 (czwartek)

Druga wypłata w grudniu 2024 r. kończąca program zostanie ustalona na początku 12/2024.

Skip to content