„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024


https://www.ispeech.org

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przystąpiło do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, dofinansowanego ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego.

MCPS realizuje MODUŁ II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 tj. świadczenie usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kwota dofinansowania zadania: 160 149,00 zł

Całkowity koszt zadania: 200 186,25 zł

Data podpisania umowy: czerwiec 2024 r.

Celem Programu jest realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Osoba starsza otrzymuje opaskę medyczną na rękę, stale monitorującą stan zdrowia.

Adresatami Programu są seniorzy będący mieszkańcami Miasta Pabianice w wieku 60 lat
i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa opiekuńcza tzw. „opieka na odległość” przyznawana jest na podstawie Formularza zgłoszenia do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Program jest realizowany z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7, pokój nr 26, nr telefonu: 605 042 210, 601 215 079 42 226 82 70.

Osoby wskazane do kontaktu: Ewa Armata i Justyna Kirsz.

Skip to content